ဗမာ့ၾကယ္ ပရိသတ္မ်ား မဂၤလာပါ

November 25, 2009

“အလိမၼာ စာမွာ႐ွိ” ဆုိသမုိ႔ အႀကိမႀ္ကိမ္အခါခါ လာကာၾကည့္ဖုိ႔ စိတ္ခ်မ္းသာ႐ုပ္႐ႊင္သမႈ စာအုပ္စင္တခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။

အလည္အပတ္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အီးစာၾကည့္တုိက္၊ ခ်ယ္ရီသစၥာ၊ ျမန္မာျပည္သား၊ ျမန္မာအီးဘြခ္စ္၊ ျမန္မာ့သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအဖြဲ႕၊ မုိးမခမီဒီယာ၊ ျမန္မာက်ဴးပစ္ဖိုရမ္၊ ေ႐ႊစကား၊ burmeseclassic.com, saffron people’s movement  စတဲ့ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္တုိ႔မွ မွ်ေ၀ထားတဲ့ အီးဘြခ္မ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာပန္းေတြေ၀လုိ႔ အႏြမ္းေတြေျပဖုိ႔ ‘ ဗမာ့ၾကယ္ ကြန္ယက္စာအုပ္စင္’ကို အလည္အပတ္လာေရာက္တာကုိ ၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကဳိဆုိပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား စိတ္အာဟာရျဖစ္ေစမဲ့ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ “ဗမာ့ၾကယ္ ကြန္ယက္စာအုပ္စင္”မွာ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

အားလုံးရဲ႕မိတ္ေဆြျဖစ္တဲ့ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ က႑စုံတင္ဆက္ႏိုင္ရန္ အစဥ္ႀကဳိးပမ္းသြားပါ့မယ္။

ပင္ပန္းသမၽွ် ႐ႊင္လန္းၾကပါေစ။

အေကာင္းဆုံးမ်ားအတြက္

ဗမာ့ၾကယ္ အုပ္စု