VOA ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမဂၢဇင္း အစီအစဥ္မ်ား

VOA ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမဂၢဇင္းအစီအစဥ္မ်ား

၂၀၁၀ ဧၿပီလ တတိယပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

၂၀၁၀ မတ္လ ဒုတိယပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

၂၀၁၀ မတ္လ ပထမပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဒုတိယပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ စတုတၳပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ တတိယပတ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃)

အပုိင္း (၄)

ထုတ္လႊင့္ၿပီး VOA-TV PROGRAMS

01/03/2010 01:01AM     13,035,583 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0103.wmv
01/10/2010 01:01AM     13,049,533 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0110.wmv
01/23/2010 05:15PM     13,023,095 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0117.wmv
01/24/2010 01:01AM     13,006,908 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0124.wmv
01/03/2010 01:06AM     75,104,250 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0103.wmv
01/10/2010 01:06AM     75,746,364 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0110.wmv
01/23/2010 05:13PM     51,804,005 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0117.wmv
01/24/2010 01:06AM     75,245,418 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0124.wmv
02/25/2009 12:00AM      9,147,547 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0214.wmv
02/24/2009 12:00AM     12,998,383 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0224.wmv
02/25/2009 12:00AM     13,023,958 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0225.wmv
02/26/2009 12:00AM     13,007,683 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0226.wmv
02/27/2009 12:00AM     12,992,958 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0227.wmv
03/01/2009 12:00AM     13,044,883 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0301.wmv
03/08/2009 12:00AM     13,045,658 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0308.wmv
03/19/2009 12:00AM     12,920,789 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0315.wmv
04/01/2009 12:00AM     12,984,433 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0322.wmv
04/01/2009 12:00AM     12,984,433 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0329.wmv
04/05/2009 12:00AM     12,953,433 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0405.wmv
04/12/2009 12:00AM     13,044,108 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0412.wmv
04/19/2009 12:00AM     13,003,033 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0419.wmv
04/28/2009 12:00AM     12,849,501 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0426.wmv
05/03/2009 12:00AM     12,975,908 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0503.wmv
05/10/2009 12:00AM     13,075,108 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0510.wmv
05/17/2009 12:00AM     12,992,958 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0517.wmv
05/24/2009 12:00AM     13,054,183 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0524.wmv
05/31/2009 12:00AM     13,024,733 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0531.wmv
06/09/2009 12:00AM     12,932,420 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0607.wmv
06/14/2009 12:00AM     13,063,483 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0614.wmv
06/21/2009 12:00AM     12,971,258 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0621.wmv
06/28/2009 12:00AM     13,007,683 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0628.wmv
07/05/2009 12:00AM     13,025,508 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0705.wmv
07/12/2009 12:00AM     13,041,783 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0712.wmv
07/19/2009 12:00AM     13,009,233 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0719.wmv
07/26/2009 12:00AM     13,011,558 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0726.wmv
08/02/2009 01:01AM     13,027,058 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0802.wmv
08/09/2009 01:01AM     13,045,658 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0809.wmv
08/16/2009 01:01AM     12,973,583 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0816.wmv
08/23/2009 01:01AM     13,023,958 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0823.wmv
08/30/2009 01:01AM     13,040,233 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0830.wmv
09/06/2009 01:01AM     13,011,558 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0906.wmv
09/13/2009 01:01AM     13,028,608 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0913.wmv
09/20/2009 01:01AM     13,021,633 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0920.wmv
09/27/2009 01:01AM     13,011,552 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v0927.wmv
10/04/2009 01:01AM     12,766,658 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1004.wmv
10/11/2009 02:39AM     12,690,614 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1011.wmv
10/18/2009 01:01AM     12,940,258 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1018.wmv
10/25/2009 01:01AM     13,005,358 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1025.wmv
11/01/2009 01:01AM     13,044,108 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1101.wmv
11/08/2009 01:01AM     13,051,858 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1108.wmv
11/15/2009 01:01AM     13,016,208 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1115.wmv
11/22/2009 01:01AM     13,053,408 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1122.wmv
11/29/2009 01:01AM     13,021,633 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1129.wmv
12/07/2009 06:54PM     12,878,945 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1206.wmv
12/13/2009 01:01AM     13,027,833 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1213.wmv
12/20/2009 01:01AM     13,011,558 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1220.wmv
12/27/2009 01:01AM     13,041,783 BURMESE_SPECIALFEATURE0030v1227.wmv
02/25/2009 12:00AM     61,536,347 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0214.wmv
02/24/2009 12:00AM     75,256,050 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0224.wmv
02/25/2009 12:00AM     75,668,946 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0225.wmv
02/26/2009 12:00AM     75,497,412 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0226.wmv
02/27/2009 12:00AM     75,436,692 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0227.wmv
03/01/2009 12:00AM     75,867,804 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0301.wmv
03/08/2009 12:00AM     75,969,510 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0308.wmv
03/19/2009 12:00AM     51,398,241 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0315.wmv
04/01/2009 12:00AM     75,280,338 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0322.wmv
03/31/2009 12:00AM     75,864,768 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0329.wmv
04/05/2009 12:00AM     74,732,340 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0405.wmv
04/12/2009 12:00AM     75,328,914 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0412.wmv
04/19/2009 12:00AM     75,362,310 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0419.wmv
04/28/2009 12:00AM     50,891,403 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0426.wmv
05/03/2009 12:00AM     75,344,094 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0503.wmv
05/10/2009 12:00AM     76,025,676 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0510.wmv
05/17/2009 12:00AM     74,779,398 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0517.wmv
05/24/2009 12:00AM     75,788,868 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0524.wmv
05/31/2009 12:00AM     75,638,586 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0531.wmv
06/09/2009 12:00AM     51,438,679 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0607.wmv
06/14/2009 12:00AM     76,039,338 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0614.wmv
06/21/2009 12:00AM     74,399,898 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0621.wmv
06/28/2009 12:00AM     74,503,122 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0628.wmv
07/05/2009 12:00AM     75,621,888 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0705.wmv
07/12/2009 12:00AM     75,397,224 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0712.wmv
07/19/2009 12:00AM     75,471,606 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0719.wmv
07/26/2009 12:00AM     75,149,790 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0726.wmv
08/02/2009 01:06AM     75,559,650 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0802.wmv
08/09/2009 01:06AM     75,943,704 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0809.wmv
08/16/2009 01:06AM     75,233,280 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0816.wmv
08/23/2009 01:06AM     75,294,000 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0823.wmv
08/30/2009 01:06AM     75,849,588 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0830.wmv
09/06/2009 01:06AM     75,300,072 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0906.wmv
09/13/2009 01:06AM     75,722,076 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0913.wmv
09/20/2009 01:06AM     75,171,042 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0920.wmv
09/27/2009 01:06AM     75,401,778 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb0927.wmv
10/04/2009 01:06AM     74,097,816 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1004.wmv
10/11/2009 02:36AM     50,110,193 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1011.wmv
10/18/2009 01:06AM     74,846,190 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1018.wmv
10/25/2009 01:06AM     75,254,532 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1025.wmv
11/01/2009 01:06AM     75,750,918 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1101.wmv
11/08/2009 01:06AM     75,826,818 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1108.wmv
11/15/2009 01:06AM     74,709,570 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1115.wmv
11/22/2009 01:06AM     75,814,674 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1122.wmv
11/29/2009 01:10AM     74,568,396 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1129.wmv
12/07/2009 06:52PM     51,224,961 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1206.wmv
12/13/2009 01:06AM     75,536,880 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1213.wmv
12/20/2009 01:06AM     75,474,642 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1220.wmv

12/27/2009 01:06AM     75,287,928 BURMESE_SPECIALFEATURE0030vb1227.wmv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: