ေ႐ႊဥေဒါင္း

တသက္တာမွတ္တမ္း

စုံေထာက္ေမာင္စံ႐ွား

ရတနာပုံ

ေဆာ္လမြန္သုိက္

ကတုံးေပၚထိပ္ကြက္

ျမတ္သက္ေမာ္

ဘာစကာဗီးလ္၏ေခြးသမင္_၁

ဘာစကာဗီးလ္၏ေခြးသမင္_၂

စာေရးဆရာတုိ႔၏ ပထမဆုံးလက္ရာမြန္မ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: