ေ၀မႉးသြင္

၀တ္မႈံကူးတဲ့ၾကယ္

က်ဴးအစ္ကုိယ္တုိင္မသိခဲ့တဲ့ျမားအေၾကာင္း

ကၽြမ္းက်င္စြာျပဳလုပ္ထားတဲ့အလြမ္း

ခ်စ္သူေျပာတဲ့ တနဂၤဂေႏြပုံျပင္

စကၠဴပန္းေတြရဲ႕သီခ်င္း

စိတ္ေကာက္နတ္သမီး

တခါတရံမ်ား

လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ

သံေယာဇဥ္ဖတ္စာ

သစ္႐ြက္တုိ႔၏ေပါ့ဆျခင္းမ်ား

အခန္းဆက္ႏွင္းဆီ

အလြမ္းေတြခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့မုိးတိမ္

အသည္းကြဲလူ႐ႊင္ေတာ္

အေဆာင္သူအတြက္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: