ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္

ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ပန္းမ်ားႏွင့္ပြဲေတာ္မ်ား

ကိုင္းေျပာလုိက္စမ္းမယ္ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

ေလာကဇာတ္ခုံ ဇာတ္ခုံေလာက(ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္-ခ်စ္ဦးညဳိ)

အပ်ဳိလုိမေနမိလုိ႔

ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာမိတ္ဆက္

Her infinite variety & other stories (အဂၤလိပ္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: