ေငြၾကည္

မက္မေျပဟာသ

တုိတုိထြာထြာဟာသ

 အူလိႈက္သည္းလိႈက္ဟာသ

ႂကြႂကြကြရြရြ ဟာသ

ျပည္႔ျပည္႔၀၀ ဟာသ

လူတုိင္းၾကိဳက္တဲ႔ဟာသ

One Response to “ေငြၾကည္”

  1. sameway Says:

    မုိက္တယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: