အ႐ွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာ

ရတနာ့ဂုဏ္ရည္

အေျချပဳပဌာန္း နိဒါန္း

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ ႏွင့္ အနတၱလကၡဏာသုတ္တရားေတာ္

အနာဂတ္သာသနာေရး

သိပၸံအျမင္ႏွင့္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ အေမးအေျဖမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: