သုေမာင္၏အႏုပညာ

မ်ဳိး႐ိုးထဲမွ ဆုိးေပႀကီးမ်ား

သုေမာင္၏အႏုပညာ

အရက္သမား အမွားတခါ

အဝါး မ ဝ ေသာ

 

One Response to “သုေမာင္၏အႏုပညာ”

  1. mya nyo Says:

    It is good for knowledge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: