သုခ

ဂုဏ္ရည္မတူလုိ႔လား

သည္ေဆာင္းေဟမန္

သေဗၺသတၱာ ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား

သုခမွတ္စု

ေဇယ်တု သဗၺမဂၤလံ

ေမတၱသုတ္

 

One Response to “သုခ”

  1. ShwunMi Says:

    ဂုဏ္ရည္မတူ ကို သြားယူတာ သည္ေဆာင္းေဟမန္ ပဲ ေပးလႊတ္ေနတယ္..
    ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပင္ဆင္ေပးပါဦး..
    မွ်ေဝတဲ့ မွ်ေဝမယ့္ စာအုပ္တိုင္းအတြက္ စုေပါင္းျပီး ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါတယ္..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: