လူထုေဒၚအမာ

ျမန္မာ့မဟာဂီတ

ၾကယ္စင္မ်ား၏မိခင္ – ကြယ္လြန္သူေဒၚအမာ၏ ၉၃ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အမွတ္တရ

မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားမ်ား

လူထုအေမ ေဒၚအမာ

ဥပုသ္သည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: