မုိးမုိး(အင္းလ်ား)

စိန္တပြင့္

မွတဆင့္

မီးေရာင္ေအာက္ကုိ၀င္လွ်င္

ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း

သိကၡာ႐ွိတဲ့ မုန္႔ဟင္းခါး

ေ၀ဒနာၾကာနီပြင့္

ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ စမ္းတ၀ါး

ေမတၱာကမ္းနား အခ်စ္သစ္ပင္

ဂ်ဳိး

ညီမေလးက အခ်စ္ကုိ ကုိးကြယ္သတဲ့လား

ဘယ္သူ လာကူပါ့မယ္

ျမန္မာျပည္မွာေနၾကသည္

မသုဓမၼစာရီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: