ပုညခင္

ကဗ်ာမမွီ

ၾကယ္တပြင့္နဲ႔စံပယ္ျဖဴ

ခ်စ္သူ႐ိွတဲ့မိန္းမ

ညခင္းရဲ႕လမင္း

လွ်ဳိ႕၀ွက္တိတ္ဆိတ္ေသာ……

အခ်စ္ႏွင့္ကႀကိဳး

ေယာက္်းတေယာက္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: