ပါရဂူ

ကေလးျပႆနာ

ညီေတာ္မင္းနန္

စိတၱရေလခါ

ဓမၼစကား

နိဗၺာန္

ဗုဒၶအျမင္

ဘဝခရီးသည္

ရာဇာနွင့္ သာသနာ

သမုိင္းပုံရိပ္

သားေတာ္ရာဟုလာ

သုခအစစ္နဲ႔ သုခအတု

သူ႔လုိဘုရင္

သူတုိ႔အျမင္ သူတုိ႔အေတြး

အမၺပါလီ

One Response to “ပါရဂူ”

  1. Freeyouth Says:

    How thinking?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: