နီကုိရဲ

ကၽြန္ေတာ္နွင္႔ေစ်းသည္အလြဲမ်ား

ကၽြႏ္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖာ္

ဇက္ေပၚကဆီးသီး

ဇြတ္

တစ္သုံးခုနစ္႐ွစ္

နတ္ဆုိးတေကာင္နဲ႔ရင္လြဲသူ

လွည့္စား

လြယ္အိတ္ထဲကအလြဲမ်ား

ႏွလုံးသားထဲ ႂကြက္၀င္ေနသည္

သံစုံၾကဴးတဲ႔ည

ရည္းစားစာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: