ဒဂုန္ေ႐ႊမွ်ား

ေထာင္မင္းသား ဦးဘုိးေထာ္

ကမၻာေျမေအာက္ခရီး

ငယ္ကခ်စ္အနွစ္တစ္ရာနွင္႔လက္ေရြးစင္၀တၳဳမ်ား

ေစာရသက္ျပင္းနွင္႔အျခား၀တၳဳတုိမ်ား

နီနီေလး

ေမ၀ါ၏ကလဲ႔စား

ရုပ္ထုက်ိန္စာ

စိတ္ ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတုိမ်ား

လူသစ္ပင္ႏွင့္ အျခားျဖစ္ရပ္ဆန္းၾကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား

ကၽြန္မင္းသား

ကမၻာကုိကုိင္လႈပ္သူ

ေရာ္ဘင္ဆဲင္ က႐ူးဆုိး

အီဂ်စ္ဘုရင္ မာယာ႐ွင္

ကမၺလာနီေအာက္၀ယ္

ထမင္းလုံးတေစၦ

ၿဂိဳဟ္ေမႊတဲ့ ပန္းတေဂါင္း

၀ိဉာဥ္၏အရိပ္

သူေယာင္႐ုပ္

သေဘၤာပ်က္ ခရီးသည္ ၇ ေယာက္

သက္ေျပာင္း ကိုယ္ခြါ

ညမဖတ္ရ

လက္မတင္ကေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: