ဒဂုန္တာရာ

ေမ

ၿမဳိင္

သုံးႏွစ္သုံးမုိး ပုိးထီးငု၀ါပြင့္အျပာႏု

ကဗ်ာဆရာ၏႐ိုးေျဖာင့္မႈ

စိမ္းျမညတည(ဒဂုန္တာရာ+ၾကည္ေအး)

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ နရသိန္မွအက်ဥ္းသား

အိပ္မက္အျပင္ကလူ(ဒဂုန္တာရာ+ၾကည္ေအး)

ဦးေအာင္ဆန္း၏ေနာက္ဆုံးေန႔

2 Responses to “ဒဂုန္တာရာ”

  1. kyiwaypho Says:

    ဒဂုန္တာရာ၏
    အလွေဗဒ-တင္ေပးေစခ်င္သည္။

  2. တူေမာင္ညိဳ Says:

    ၾကာပန္းေရစင္ စာအုပ္တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: