တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္

သူငယ္ခ်င္းလုိ႔ဘဲ ဆက္၍ေခၚမည္ ခုိင္

ေမာင့္ဘ၀ ညအလားကြယ္

လြမ္းေတးမဆုံးေစႏွင့္ ေစာသခင္

ညီမေလးရယ္စုိးရိမ္မိတယ္

၀သန္ေလ ခ်ိန္မွန္ကူး

တန္ခူးေလႏွင့္ ေလွ်ာေတာ့သည္

ေႏြကႏၱာဦး

လြမ္း

အုိင္က်ဴ မည္မွ်ပုံ၍ယုံရမည္နည္း

ႏွင္းေငြ႕တေထာင့္ မုိးတေမွာင့္

ပညာရဲ႕သေဘာ

မုိးေတြ႐ြာမွျဖင္လွ်င္ကြယ္

႐ွားေလာ့ေဒ၀ီႏွင့္ဘာသာျပန္ကဗ်ာမ်ား

3 Responses to “တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္”

 1. ko ko win Says:

  Thank you very much.
  I will read whenever I am free.
  More books please.

 2. yangontha Says:

  Thanks a lot.

  It is a treasure and I got a chance to re-live our childhood memories.

 3. Kyaw Su Latt Says:

  Thank you so much for these books….Can you please upload more of these….?? i like it a lot….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: