ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

မုန္း၍မဟူ

ေသြး

ေမ့အိပ္မက္

အျဖဴ

ပ်ဳိေလးတုိ႔အိမ္ေခါင္မုိး

One Response to “ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး”

  1. myothant Says:

    no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: