ခင္ႏွင္းယု

ေမႊး

ဤသုံးအိမ္

လာျခင္းေကာင္းေသာ လူကေလး

ကၽြန္ေတာ္ တင္ေအာင္ထြန္း

ကြ်န္မကမေခ်ာပါဘူးႏွင့္ အျခားမဂၢဇင္း ၀တၳဳရွည္မ်ား

ဇီ၀ဇိုးစံအိမ္

ဘယ္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္

One Response to “ခင္ႏွင္းယု”

  1. myo myat thu Says:

    thanks a lot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: