ကြန္ပ်ဴတာ

Autocard (U Aung Myint)

Autocard 2005 (U Aung Myint)

ကြန္ပ်ဴတာ တပ္ဆင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္း (မ်ိးသူရ)

ကြန္ပ်ဴတာမွကြန္ယက္ဆီသုိ႔ (မ်ဳိးသူရ)

ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမိတ္ဆက္

ဖိုတုိေ႐ွာ့ပ္ 7.0

မုိကၠရိုေဆာ့ဖ္ Frontpage 2002

မုိကၠ႐ိုေဆာ့ဖ္ ကြန္ပ်ဴတာအဘိဓာန္

လင္းနပ္စ္ OS

ေန႔စဥ္သုံးအင္တာနက္ (မ်ဳိးသူရ)

2 Responses to “ကြန္ပ်ဴတာ”

  1. thethanlin Says:

    Thanks

  2. Nandar Says:

    ဗမာ့ၾကယ္ကြန္ယက္စာအုပ္စင္ကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ လူတုိင္းအတြက္အရမ္းသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္ ဗဟုသုတအာဟာရေတြျဖည့္ဆည္းေပးေနတဲ့ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: