က်န္းမာေရး

ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိေရာဂါအေၾကာင္း

အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ အေမးအေျဖမ်ား

ျပည္ေတာ္ျပန္ေရာဂါမ်ား

ျမန္မာ့ေဆးၿမီးတုိမ်ား

3 Responses to “က်န္းမာေရး”

 1. Win Says:

  I am sorry! I do not have any website.

 2. aungka Says:

  thank you for all.

 3. Kyaw Soe Says:

  I can’t open ျမန္မာ့ေဆးၿမီးတုိမ်ား chapter.

  Rgds,
  KS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: